İçerik Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?
 
 ï¿½ï¿½indekiler
 Yeni Bir ��letim Sistemi  Kurmadan �nce  ï¿½zlenmesi Gereken  Ad�mlar
 Basit ��z�mler, Daha  Fazla G�venlik
 Bir A� G�venlik Arac�  Olarak SNORT
 NFC Nedir?
 Web Servislerinde  Single-Sign-On ile  Yetkilendirme
 ï¿½ï¿½erik Y�netim Sistemi  (�YS) Nedir?
 ODT� BBS  Kapsam�ndaki Veri  S�zl��� �al��malar�
 CISN Archive
 Send Feedback
 
     
 

İçerik yönetim sistemleri, kurulumu, kullanımı ve yönetimi kolay özellikleri ile web sitelerinin teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulabilmesini sağlar.

Bu sistemler genellikle açık kaynak kodlu yazılımlar ile oluşturulduğundan, ihtiyaç duyulan işlevselliği bir başkasının geliştirmiş olma olasılığı yüksektir. Bu da ihtiyaç sahibine zamandan kazanç sağlar.

Açık kaynak kodlu yazılımlar için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmayacağı için maliyet açısından da bütçe dostudur.

ODTÜ Kurumsal Web Sitesinde İYS'nin Kullanılması

ODTÜ kurumsal web sitesi (http://www.metu.edu.tr) bir içerik yönetim sistemi ile oluşturulmuştur. Bu sitede İYS'nin kullanılmasındaki amaçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Hızlı biçimde içerik oluşturulup yayınlanabildiği için, anlık yapılması gereken değişikliklerde gecikme yaşanmaz.
  • Kişilerden bağımsız şekilde içerik yönetimi yapılır.
  • Yöneticilere değişik yetkiler tanımlayarak web sitesinin belli bölümlerini farklı kişilerin/birimlerin yönetmesine olanak sağlar.
  • Sistem altyapısı açık kaynak kodlu bir yazılıma dayandığı için, istisnai durumlar haricinde, web sitesi için kodlama yapılmasını gerektirmez.
  • İYS'nin altyapısında kullanılan açık kaynak kodlu yazılım çoğunlukla yaygın bir komünite tarafından sürekli geliştirilme durumunda olduğu için, İYS ile oluşturulan web sitesi de güvenlik, işlevsellik, görsellik gibi açılardan sürekli iyileştirilmeye açık olur. Yine benzer nedenle, web sitesinde ihtiyaç duyulan yeni bir özellik veya karşılaşılan herhangi bir teknik sorun konusunda ilgili komüniteden çoğunlukla ücretsiz ve hızlı bir şekilde destek almak mümkündür.

ODTÜ Kurumsal Birim/Bölüm Web Sitelerinde İYS'nin Kullanılması (Merkezi İçerik Yönetim Sistemi)

ODTÜ kurumsal web sitesinde İYS kullanımının tecrübe edilmesiyle birlikte, İYS'nin pek çok açıdan rahatlık ve avantaj sağlayacağı öngörülmüştür. Bu öngörüyle, ODTÜ'deki kurumsal birim/bölüm web sitelerinde de merkezi bir İYS kullanımı için altyapı oluşturulmuştur ve birim/bölümler bu altyapıdan faydalanmaları yönünde teşvik edilmektedirler.

Birim/bölüm web sitelerinde tespit edilen; sitelerin birbirinden görsellik ve içerik yapısı açılarından kopuk olması, güncelleme sorunları, yönetimde sürekliliğin sağlanamaması, kurumsal kimlik standartlarına uygun olmayan tasarımları ve güvenlik açıkları gibi sorunlara çözüm olarak bir merkezi içerik yönetim sistemi altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı ile ODTÜ kurumsal kimlik standartlarına uygun, kullanımı kolay ve kişilerden bağımsız olarak sürdürülebilen web siteleri oluşturulmaya başlanmıştır.

Merkezi içerik yönetim sisteminden faydalanmayı talep eden birimler ilgili kayıt formunu doldurduktan sonra, söz konusu birim web sitelerinin sorumluları BİDB'nin verdiği 2 saatlik eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimin ardından web sitelerini yönetebilecek bilgiye sahip olurlar.

Web sitelerini merkezi içerik yönetim sistemi üzerinde oluşturup işletmeye başlayan birimlerin, yazılım güncelleme konusu ile ilgilenme ihtiyaçları ortadan kalkar; zira bu konu BİDB'nın yönettiği merkezi içerik yönetim sistemi altyapısı dahilinde ele alınmakta ve yürütülmektedir.

Bu yazı hazırlandığı sırada, merkezi içerik yönetim sistemi dahilinde oluşturulup çalışmaları tamamlanarak kullanıma açılan 82 adet web sitesi ve çalışması devam etmekte olan 50 adet web sitesi bulunmaktadır. Söz konusu web sitelerinin listesine http://miys.metu.edu.tr/liste adresinden ulaşılabilir.

ODTÜ Kurumsal Kimlik Standartlarına Uygun Görsel Tasarımların Kullanılması

Merkezi içerik yönetim sistemi kapsamında hazırlanan arayüz şablonları (temalar) ile ODTÜ kurumsal kimlik standartlarına uymayan yanlış kullanımların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Mevcut durumda idari ve akademik birim web sitelerine yönelik hazırlanmış arayüz şablolarının, ilerleyen günlerde öğrenci toplulukları ve etkinlik web siteleri için de revize edilerek çeşitlendirilmesi ve daha geniş kitlelere hitap edecek duruma getirilmesi planlanmıştır.

Can İz Yemişçioğlu

 
     
  - BAŞA DÖN -