NFC Nedir?
 
 ��indekiler
 Yeni Bir ��letim Sistemi  Kurmadan �nce  �zlenmesi Gereken  Ad�mlar
 Basit ��z�mler, Daha  Fazla G�venlik
 Bir A� G�venlik Arac�  Olarak SNORT
 NFC Nedir?
 Web Servislerinde  Single-Sign-On ile  Yetkilendirme
 ��erik Y�netim Sistemi  (�YS) Nedir?
 ODT� BBS  Kapsam�ndaki Veri  S�zl��� �al��malar�
 CISN Archive
 Send Feedback
 
     
 

Yakn Alan letiimi anlamna gelen NFC, radyo frekansl tanma (RFID) teknolojisi temeline dayanan yeni nesil bir kablosuz iletiim teknolojisidir. Bu yazda NFC teknolojisine dair genel bilgiler verilecek, uygulama alanlar ve faydalarndan bahsedilecek ve ODT'de ne ekilde kullanlmasnn planlandna baklacaktr.

NFC, 13.56 MHz frekansnda, 424 kbps'e kadar hzlarda veri haberlemesine olanak salayan bir teknolojidir. Teorik olarak, standart antenler ile 20 cm'ye kadar, pratikte ise 4 cm'ye kadar alma mesafesine sahiptir. NFC chipleri hem temassz kart, hem de temassz kart okuyucu olarak alabilmektedirler.

NFC, gnmzde kullanlan farkl temassz iletiim teknolojilerini harmanlayarak, eitli alanlarda gnmzde ve gelecekte kullanlabilecek zmlere olanak salamaktadr.

NFC Teknolojilerinin Uygulama Alanlar

 • Eriim Kontrol
  • Elektronik tanma (Gvenli eriim/gei sistemleri, personel devam kontrol sistemleri)
  • Elektronik gei sistemleri(Ara gei sistemleri, otopark gei sistemleri)
  • Elektronik anahtarlar (Araba, ev, iyeri kaplar vb.)
 • Ulam
  • E-biletler (Ulam kartlar, Uak, Otobs ve Tren biletleri)
 • demeler
  • Mobil czdan (Mobil deme olana salayan sistemler)
 • Bilgi Dei-Tokuu (Bilgi paylam)
 • Elektronik reklam, ierik, bilgilendirme
  (Akll afiler, ilan panosu, dergi/gazete reklamlar, vb.)

Ksaca, NFC destekli cep telefonunuz ile nternet sitesi adresi, iletiim bilgileri, telefon numaras, mzik dosyas, video ve fotoraf paylaabilir, evinizdeki kapnn kilidini basit bir dokunula aabilir ve NFC destekli cep telefonunuzu mobil czdan olarak kullanabilirsiniz.

NFC'nin Faydalar

 • NFC etkileimi iin sadece basit bir dokunu yeterlidir.
 • NFC ideal olarak geni bir kullanc kitlesine, evreye ve endstriye hitap etmektedir.
 • NFC teknolojisinin temelini oluturan katmanlar ISO, ECMA ve ETSI standartlarn uygulamaktadrlar.
 • NFC, kablosuz teknolojilerin hzl ve basit bir ekilde kurulumunu kolaylatrmaktadr. (rnek olarak, Bluetooth, Wi-Fi vb.)
 • NFC, mevcut temassz kart teknolojileri ile uyumlu alabilmektedir.
 • NFC, gvenli uygulamalar destekleme yeteneine sahiptir.

ODT yerlekesinde NFC teknolojisi henz yaygn olarak kullanlmaya balanmamtr. Bununla birlikte, nmzdeki yllarda eriim kontrol alannda, bina giri kontrollerinde ve demeler alannda, Kafeterya'da mobil czdan olarak kullanlmas planlanmaktadr.

nder alar

 
     
  - BAA DN -