ODTÜ Web Sitesi Yenileme Çalışması
 
 Contents
 BBS Process
 Management
 What is DHCP?
 Disc Cloning
 New Generation
 Operating Systems
 Renovation of METU
 Website
 CISN Archive
 Send Feedback
 
     
 

ODTÜ web sitesi 2011 Temmuz ayında yenilenen görünümü ve içerik yapısıyla kullanıma açıldı. Bu yazıda ODTÜ web sitesinin hangi aşamalardan geçerek yenilendiğine dair özet bilgiler vermeye çalışacağız.

İlki 1994 yılında kullanıma açılan ve zaman içerisinde değişen teknoloji ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam eden ODTÜ web sitesi en son 2008 yılında yenilenmişti (bknz: ODTÜ web sitesi arşivi). 2008'den bu yana iletilen görüş ve ihtiyaçları değerlendirmek, değişen teknolojik imkanlardan yararlanmak ve sitenin yönetimine yönelik yaşanmakta olan bazı problemleri gidermek amacıyla, yeni bir site tasarlamak için 2010 yılının ikinci yarısında çalışmalara başlandı.

Bir proje planı hazırlanarak, yeni ODTÜ web sitesinin oluşturulacak bir İçerik Yönetim Sistemi (İYS) altyapısı, içerik yapısı ve kullanıcı gruplarına göre özelleştirilmiş arayüzler üzerinden sunulması hedeflendi. Yeni sitenin "bilgiye hızlı erişimin, erişilebilirliğin, kullanım kolaylığının ve web standartlarına uyumun azami düzeyde sağlanması" ilkelerine dayanan bir yapıda olmasına proje başlangıcından itibaren dikkat edildi.

Proje süresince aşağıdaki adımlar izlenerek çalışmalar gerçekleştirildi:

1. Kavramsal Tasarım

1.1. Kullanıcı gruplarını belirleme: ODTÜ web sitesinde bilgi arayan bütün kullanıcı grupları alt seviyelere kadar belirlendi. Bu çalışmada, analiz edilen ODTÜ site içi arama istatistikleri ve Google Analytics raporlarına dair veriler girdi olarak kullanıldı. En fazla aranan içerikler, kullanıcıların en fazla ziyaret ettiği sayfalar ve izlediği yollar belirlenerek aranan içerikler ve yaşanan içerik sorunları tespit edildi.

Çalışma sonucunda belirlenen kullanıcı grupları aşağıda listelenmiştir:


Şekil 1: ODTÜ web sitesi kullanıcı grupları

1.2. Kullanıcı gruplarına göre ihtiyaç duyulan bilgileri belirleme: Bir önceki aşamada belirlenen içeriklerin hangi kullanıcı grubunu ilgilendirdiği belirlendi.

1.3. İçerik önceliklendirme: Kullanıcı grubu içerik eşleştirmesi yapıldıktan sonra içeriklerin önem sırası belirlendi.

1.4. Kart gruplama testi: Kullanıcıların aklında yer alan bilgi mimarisi ölçümlendi.


Şekil 2: En çok aranan içerik başlıklarının birbiri ile ilgili olma durumuna göre gruplanması çalışmasından örnek


Şekil 3: Gruplanan içeriklerden anlamlı bilgi kümeleri oluşturma çalışmasından örnek

1.5. Prototip oluşturma: Tüm çalışmalar sonucunda ortaya çıkan fikirlerden prototipler oluşturuldu.


Şekil 4: Kullanıcı grubu belirleme ve içerik çalışmasından sonra oluşturulan arayüz prototiplerinden örnekler

2. Altyapı İhtiyaç Analizi ve İYS Seçimi

Tasarım süreci ile birlikte kullanıcı ihtiyaçları belirlendikten sonra, hem bu ihtiyaçları karşılayacak hem de ODTÜ İYS altyapısında gerekli olabilecek diğer özellikler belirlendi.

3. İYS Uyarlanması ve diğer Altyapı/Arayüz Çalışmaları

Seçilen altyapı ODTÜ web sitesi ihtiyaçları doğrultusunda uyarlandı. Altyapı ve arayüz çalışmalarına paralel olarak, ODTÜ İYS aşamalı olarak yük ve kullanılabilirlik gibi çeşitli testlerden geçirildi.

4. İçeriğin Aktarılması

Mevcut ODTÜ web sitesi içeriği, altyapısı tamamlanan İYS'ne aktarıldı.

5. Site İşletim Mekanizmasının Oluşturulması

ODTÜ web sitesinin oluşturulan yeni yapısında, üniversite gündeminde yer alan haber ve duyuruların hızlı ve sağlıklı bir şekilde siteye aktarılabilmesi ve dinamik olarak güncellenip yeni içeriklerle beslenebilmesi için bir iş akışı modeli ve ekip yapısının oluşturulması amacıyla Rektörlük nezdinde çalışmalar sürmektedir.


Şekil 5: ODTÜ web sitesi bilgi kaynakları ve bilgi dağıtım kanalları

6. ODTÜ Kurumsal Sosyal Ağ Hesaplarının oluşturulması

Günümüz İnternet kullanıcıları profili ve eğilimleri ile web teknolojilerinin kullanım alanları değerlendirilerek, ODTÜ'nün sosyal ağlarda da mensupları ve kamuoyu ile bilgi paylaşımında ve etkileşimde bulunabilmesi amacıyla aşağıdaki kurumsal sosyal ağ hesapları oluşturuldu:

Yukarıda özetlenen adımların tamamlanmasının ardından, yeni ODTÜ web sitesi yenilenen görüntüsü ve içerik yapısı ile 21 Temmuz 2011 tarihinde kullanıma açıldı. Yeni ODTÜ web sitesi ile birlikte, yukarıda adı geçen sosyal ağ ortamları da kullanıma sunuldu.


Şekil 6: Yeni ODTÜ web sitesi ana sayfası

Üniversite birimlerinden ve kullanıcılarımızdan gelen görüşler dikkate alınarak, site ile ilgili altyapı ve arayüz iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni sitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak için cc-ig@metu.edu.tr adresine görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Mustafa Dalcı, Yasemin Oran, Cihan Yıldırım Yücel

 
     
  - BAŞA DÖN -